Go to main section Go to footer
This action will scroll the page to the content
Close dialog
Tooltip.
Country Selector Flag Image NO

Vår forpliktelse til tilgjengelighet

Life Fitness er forpliktet til å gjøre innholdet på nettstedet vårt tilgjengelig og brukervennlig for alle. Hvis du har problemer med å se på eller navigere i innholdet på dette nettstedet, eller merker noe innhold, funksjoner eller funksjonalitet som du mener ikke er fullt tilgjengelig for mennesker med funksjonshemninger, kan du ringe vårt kundeserviceteam på 800.527.6063 eller sende en e-post til teamet vårt på kundesupport@lifefitness.com «Disabled Access» (Universell utforming) i emnelinjen og gi en beskrivelse av den spesifikke funksjonen du mener ikke er fullt tilgjengelig eller et forslag til forbedring.

Vi tar tilbakemeldingen din seriøst og vil vurdere den når vi evaluerer måter å imøtekomme alle våre kunder på og våre generelle tilgjengelighetsregler.

I tillegg oppfordrer vi leverandører av digitalt tredjepartsinnhold til å levere innhold som er tilgjengelig og brukervennlig, selv om vi ikke kontrollerer slike leverandører.