Go to main section Go to footer
This action will scroll the page to the content
Close dialog
Tooltip.
Country Selector Flag Image NO
HeatRowersDecksAndDumbellRack

ROMASKINER

Roing har vokst i popularitet det siste tiåret. Romaskin er et allsidig kondisjonsverktøy som er ideelt for individuelle treningsøkter, gruppetrening som for små gruppetreningsområder.