Go to main section Go to footer
This action will scroll the page to the content
Close dialog
Tooltip.
Country Selector Flag Image NO
Life Fitness

Elevation Series Lifecycle Recumbent Exercise Bike

Premium Elevation Series Recumbent Lifecycle Exercise Bike er for utøvere som vil ha sittende stilling og mer engasjement. Med enkelt gjennomsteg’s design passer den til alle utøvere. En rekke intuitive konsollfunksjoner betyr underholdning, treningstracking og detaljert informasjon om bruk av produktet.

Technical Specifications